Raivotautirokotesuoja puuttuu lähes joka toiselta Venäjältä tuodulta koiralta

Raivotauti eli rabies on viruksen aiheuttama keskushermostosairaus, joka voi tarttua kaikkiin nisäkkäisiin, myös ihmiseen. Taudin itämisaika on pitkä ja aika tartunnasta oireiden ilmenemiseen voi olla jopa puoli vuotta. Raivotauti tarttuu sairaan eläimen pureman välityksellä ja oireisena rabies johtaa aina kuolemaan eläimillä ja ihmisillä. Sairautta ehkäistään rokotuksilla.

Suomi on raivotaudista vapaa maa ja rabies kuuluu lakisääteisesti vastustettaviin, vaarallisiin eläintauteihin. Raivotautia esiintyy muun muassa Suomen rajan tuntumassa Venäjällä sekä Itä-Euroopassa. Vuonna 2017 Venäjältä tuotiin yli 1000 koiraa. Laillisesti tai laittomasti Suomeen tuodut koirat aiheuttavat yhä enemmän myös ihmisten rabiesaltistusepäilyjä.

Elintarviketurvallisuusvirasto Eviran vuonna 2018 tekemän selvityksen mukaan Venäjältä tuoduista koirista 42 prosentilla ei ollut vasta-aineita raivotautia vastaan. Lähes kaikki koirat olivat rescuekoiria. Syynä vasta-aineiden puuttumiseen lienee se, että asianmukaisista tuontiasiakirjamerkinnöistä huolimatta koiria ei ole rokotettu lainkaan. Rokotteet on myös voitu säilyttää väärin tai rokotustekniikka on ollut väärä.

Suomeen tuotavilta korilta vaaditaan muun muassa raivotautirokotus. EU ei kuitenkaan edellytä Venäjältä tuotaville koirille todistusta riittävästä vasta-ainetasosta. Evira suosittelee, että tuojat oma-aloitteisesti tutkituttavat tuontikoirien raivotautivasta-ainetasot jo ennen Suomeen tuontia EU-hyväksytyssä laboratoriossa.

Pelastetut katukoirat eli niin sanotut rescuekoirat voivat kantaa raivotaudin lisäksi monia muita tarttuvia tauteja, joista osa voi tarttua myös ihmiseen. Esimerkiksi hyttysten välityksellä leviävää ihomatoa esiintyy Viipurin ja Pietarin alueella sekä Virossa. Ekinokokki-heisimadon leviämistä Suomeen ehkäistään maahan tulevien koirien pratsikvantelilääkityksellä. Etelä-Euroopasta tuotavilla koirilla sydänmato ja leishmanioosi ovat yleisiä tuliaisia. Koiratarhoilla antibiooteille vastustuskykyiset bakteerikannat leviävät tehokkaasti koirasta toiseen ja muodostavat riskin myös ihmisille.

Lue lisää: https://www.ruokavirasto.fi/yritykset/tuonti-ja-vienti/eu-maat-norja-ja-sveitsi/elaimet/koirat-kissat-ja-fretit/tuontikoira-voi-olla-riski/

Teksti: ELL Karoliina Laine