Uniferon 200 mg/ml injektioneste

Käsikauppalääke porsaille raudanpuuteanemian hoitoon ja ennaltaehkäisyyn.

 

Käyttöaiheet:

Porsaat: Raudanpuuteanemian hoito ja ennaltaehkäisy.

Vasta-aiheet: Ei saa antaa porsaille, joilla epäillään E-vitamiinin ja/tai seleenin puutosta. Ei saa käyttää tapauksissa, joissa esiintyy  yliherkkyyttä vaikuttavalle aineelle. Rautadekstraania ei saa käyttää vanhemmilla sioilla, sillä yli 4-viikkoisilla eläimillä saattaa esiintyä lihan värjäytymistä.

Erityiset varotoimenpiteet, joita eläinlääkevalmistetta antavan henkilön on noudatettava: Injektion antajan on varottava pistämästä vahingossa itseensä, koskee etenkin henkilöitä, jotka ovat yliherkkiä rautadekstraanille. Injisoitaessa valmistetta vahingossa on käännyttävä välittömästi lääkärin puoleen ja näytettävä tälle pakkausselostetta tai myyntipäällystä. Pese kädet käytön jälkeen.

Annostus:

Lihakseen tai nahan alle. 200 mg rautaa rautadekstraanina/porsas vastaten 1 ml/porsas.

Ennaltaehkäisy: kertainjektio 1–4 päivän ikäisille porsaille.
Hoito: kertainjektio.

Nahan alle annetun rautadekstraanin biologista hyötyosuutta on tutkittu rajallisesti, joten valmisteen antaminen lihakseen on suositeltavaa. Injektion antamisessa tulee noudattaa tavanomaista aseptista tekniikkaa.

Varoaika: 0 vuorokautta.

Säilytys:

Ei lasten näkyville eikä ulottuville. Ei saa jäätyä. Älä käytä tätä eläinlääkevalmistetta erääntymispäivän jälkeen, joka on ilmoitettu etiketissä EXP jälkeen. Erääntymispäivällä tarkoitetaan kuukauden viimeistä päivää. Sisäpakkauksen ensimmäisen avaamisen jälkeinen kestoaika: 28 vuorokautta alle 25 °C lämpötilassa.

Pakkaus:

12 x 100 ml

Koostumus:

Uniferon 200 mg/ml on tummanruskea, läpinäkymätön liuos. Yksi millilitra sisältää 200 mg rautaa(III) rauta(III)hydroksididekstraanikompleksina. Muut aineet ovat injektionesteisiin käytettävä vesi, natriumkloridi, fenoli ja vetykloridihappo/natriumhydroksidi (pH:n säätelyyn).

Pakkausseloste:

Uniferon 200 mg/ml injektioneste