Bayvantic vet paikallisvaleluliuos

Ulkoloisten häätöön koirille.


 

Käyttöaiheet:

Puutiais- ja kirpputartuntojen ehkäisemiseen ja hoitoon sekä hyttysten, hiekkasääskien ja pistokärpästen karkottamiseen.

Vasta-aiheet: Ei saa käyttää alle seitsemän viikon ikäisillä eikä alle 1,5 kg:n painoisilla koiranpennuilla. Ei saa käyttää koirille, jotka ovat yliherkkiä valmisteen vaikuttaville aineille.

Ei saa käyttää kissoille. Valmiste on erittäin myrkyllistä kissoille ja sen käyttö voi johtaa kissan kuolemaan. Kissojen tahattoman altistumisen estämiseksi tulee valmisteella käsitellyt koirat pitää erossa kissoista, kunnes annostelukohta on täysin kuiva. On tärkeätä varmistaa, ettei kissa pääse nuolemaan valmisteella äskettäin hoidettua koiraa.

Haittavaikutukset: Harvinaisissa tapauksissa koiralla voi ilmetä ohimeneviä iho-oireita (esimerkiksi kutinaa, karvanlähtöä ja punoitusta lääkkeen annostelukohdassa) tai väsymystä. Jos huomaat muita haittavaikutuksia, ota yhteyttä eläinlääkäriin.
Mikäli koira tahattomasti pääsee syömään valmistetta, voi tästä erittäin harvinaisissa tapauksissa seurata hermostoperäisiä myrkytysoireita, kuten vapinaa tai uneliaisuutta. Tarvittaessa eläinlääkäri voi antaa oireenmukaista hoitoa. Erityistä vastalääkettä ei ole.

Annostus:

Suositeltu imidaklopridin vähimmäisannos on 10 mg elopainokiloa kohti ja permetriinin 50 mg elopainokiloa kohti. Annostellaan iholle 4 viikon välein.

Bayvantic vet -valmisteen annosteluohje:
Koirat enintään 4 kg: annostellaan Bayvantic vet koirille <4 kg, 1 x 0,4 ml pipetti
Koirat 4–10 kg: annostellaan Bayvantic vet koirille 4–10 kg, 1 x 1,0 ml pipetti
Koirat 10–25 kg: annostellaan Bayvantic vet koirille 10–25 kg, 1 x 2,5 ml pipetti
Koirat 25–40 kg: annostellaan Bayvantic vet koirille 25–40 kg, 1 x 4,0 ml pipetti
Koirat 40-60 kg: annostellaan Bayvantic vet koirille 40–60 kg, 1 x 6,0 ml pipetti
Yli 60-kiloisilla koirilla tulee käyttää sopivaa pipettiyhdistelmää.

Valmiste ei menetä tehoaan, vaikka eläin kastuisi, pidempiaikaista vedessä oleskelua tulisi kuitenkin välttää. Mikäli eläin kuitenkin kastuu usein, voi valmisteen tehoaika lyhentyä. Eläintä ei näissäkään tapauksissa tule käsitellä valmisteella useammin kuin kerran viikossa.
Mikäli koira on pestävä pesuaineella, on suositeltavaa tehdä se ennen valmisteen antoa tai vähintään kaksi viikkoa annon jälkeen, jotta varmistetaan valmisteen toivottu vaikutus.

Varo, ettei valmistetta joudu koiran silmiin tai suuhun.
Annostele valmiste koiran iholle huolellisesti. Älä anna hoidetun koiran tai sen kanssa kosketuksissa olevien koirien nuolla valmisteen antokohtaa.
Valmiste on vaarallista vesieliöille, eikä koiraa tule missään tapauksessa päästää uimaan tai kahlaamaan ennen kuin annostelusta on kulunut vähintään 48 tuntia.

Säilytys:
Säilytä avatussa alumiinipussissa olevat pipetit alle 30 °C. Ei saa jäätyä.
Säilytä erityisesti 0,4 ml:n pipetit kuivassa paikassa alumiinipussin avaamisen jälkeen.
Kaikki pipetit tulee käyttää 18 kuukauden kuluessa alumiinipussin avaamisesta ja aina ennen pipettiin merkittyä viimeistä käyttöpäivää.
Avatun pipetin koko sisältö tulee tyhjentää eläimen iholle heti avaamisen jälkeen.
Ei lasten ulottuville.

Pakkaukset:

Bayvantic vet koirille enintään 4 kg, 4 x 0,4 ml pipetti
Bayvantic vet koirille 4–10 kg, 4 x 1,0 ml pipetti
Bayvantic vet koirille 10–25 kg, 4 x 2,5 ml pipetti
Bayvantic vet koirille 25–40 kg, 4 x 4,0 ml pipetti
Bayvantic vet koirille 40–60 kg, 4 x 6,0 ml pipetti

Koostumus:

Bayvantic vet koirille enintään 4 kg 0,4 ml pipetti: Imidaklopridi 40 mg, Permetriini 200 mg
Bayvantic vet koirille 4–10 kg 1,0 ml pipetti: Imidaklopridi 100 mg, Permetriini 500 mg
Bayvantic vet koirille 10–25 kg 2,5 ml pipetti: Imidaklopridi 250 mg, Permetriini 1250 mg
Bayvantic vet koirille 25–40 kg 4,0 ml pipetti: Imidaklopridi 400 mg, Permetriini 2000 mg
Apuaine: butyylihydroksitolueeni (E321) q.s.

Pakkausseloste:

Bayvantic vet paikallisvaleluliuos