Muut eläimet

Kana

Kana on älykäs ja helposti koulutettava parvilintu. Nokkiminen, kuopsuttaminen ja hiekassa kylpeminen ovat kanalle luontaisia käyttäytymistarpeita, joita kana toteuttaa mieluiten yhtä aikaa muiden kanojen kanssa. Lemmikkikanakin on tuotantoeläin, joten niiden pitämisestä tulee tehdä ilmoitus viranomaiselle.

 

Lammas ja vuohi

Lammas on sosiaalinen laumaeläin. Lampaan hyvinvoinnin turvaamiseksi ryhmässä on oltava useampia yksilöitä, vähintään 4-5. Laumassa kaikki syövät, juovat, liikkuvat ja lepäävät samaan aikaan. Yksin jäädessään lammas stressaantuu. Lammas tulee keritä vähintään kerran vuodessa ja sen sorkat tarkistetaan ja tarvittaessa lyhennetään. Lemmikkilammaskin on tuotantoeläin, joten niiden pitämisestä tulee tehdä ilmoitus viranomaiselle.

Vuohi on ketterä, kekseliäs ja aktiivinen. Lemmikkivuohikin on tuotantoeläin, joten niiden pitämisestä on tehtävä ilmoitus viranomaisille.

 

Hyödyllistä tietoa on lisää Ruokaviraston sivuilla:

Muistilista kesä- ja harrastekanojen pitäjälle

Muistilista kesä- tai lemmikkilampaiden pitäjälle

Minipossujen ruokintaohje