Bayvantic vet paikallisvaleluliuos koiralle


Bayvantic on ulkoloisten karkotukseen tarkoitettu käsikauppalääke ja se tehoaa puutiaisiin, ruskeaan koiranpunkkiin, hyttysiin, hietasääskiin, pistokärpäsiin ja kirppuihin.


Bayvantic annostellaan turkkiin tehtyyn jakaukseen
Bayvantic on nestemäinen paikallisvaleluliuos (spot on), joka annostellaan niskan iholle tehtävään jakaukseen kerran kuukaudessa. Isolle koiralle tarkoitetut ampullit sisältävät enemmän liuosta, joten jakaukset kannattaa näissä tapauksissa tehdä useampaan kohtaan pitkin koiran selkärankaa. Valmiste ei saa joutua koiran suuhun, eikä muiden samassa kotitaloudessa asuvien eläinten saa antaa nuolla valmisteen antokohtaa sen ollessa vielä märkä. Valmiste leviää ihon pinnalle pitkin ihon rasvakerrosta vuorokauden tai kahden kuluessa. Vaikuttavat aineet eivät imeydy verenkiertoon merkittävässä määrin.
 
Bayvantic sopii myös pienille koirille
Bayvanticin ero muihin käsikaupassa myytäviin karkotteisiin nähden on se, että se on yhdistelmävalmiste. Bayvanticin vaikuttavat aineet, imidaklopridi ja permetriini, voimistavat toistensa vaikutusta saaden aikaan erittäin voimakkaan karkottavan tehon.
 
Bayvanticia voi käyttää koirille, jotka painavat yli 1,5 kg ja ovat yli 7 viikkoa vanhoja. Valmistetta voidaan käyttää myös tiineyden ja imetyksen aikana.
 
Bayvantic kestää kastumista
Kastuminen ei heikennä Bayvanticin tehoa, mutta jos koira on ahkera uimari, ja ui päivittäin tai viettää vedessä yhtäjaksoisesti pitkiä aikoja, voi valmisteen tehoaika lyhentyä. Tällöin valmistetta voi annostella tiheämmin, mutta ei kuitenkaan useammin kuin kerran viikossa. On hyvä pitää mielessä, että valmiste on muiden ulkoloislääkkeiden tapaan haitallista vesieliöille, eikä koiraa näin ollen tule päästää uimaan ennen kuin annostelusta on kulunut 48 tuntia, eli kun lääke on imeytynyt ihoon.
 
Koiraa ei kannata pestä sampoolla juuri ennen valmisteen antamista, koska silloin pestään myös ihon pinnalla oleva rasvakerros, eikä valmiste pääse leviämään kunnolla. Tämä saattaa aiheuttaa sekä tehon puutetta, että lisätä paikallisten ihoreaktioiden mahdollisuutta. Jos koira on pestävä sampoolla, olisi se hyvä tehdä pari päivää ennen valmisteen laittoa tai vasta parin viikon kuluttua laitosta, jotta lääkkeen karkottava teho säilyy.
 
Bayvantic ja kissat
Bayvanticin sisältämä permetriini on kissoille erittäin myrkyllistä. Permetriiniä sisältäviä valmisteita ei missään olosuhteissa saa käyttää kissoille.
 
Bayvanticin valmisteyhteenveto
 Uutisarkisto 2010


8.6.2010: Bayvantic vet paikallisvaleluliuos koiralle
8.3.2010: Fretti ja kirput